Vuorovaikutuskurssit

Jokainen voi oppia tulemaan paremmin toimeen itsensä ja toisten kanssa. Sillä, miten puhumme ja miten kuuntelemme, on iso merkitys. Ristiriitatilanteissa toimivan vuorovaikutuksen merkitys vielä korostuu.

Gordon-mallin mukaisilla vuorovaikutuskursseilla

  • opit tunnistamaan tunteitasi ja kuuntelemaan itseäsi.
  • harjoittelet ilmaisemaan omia tunteitasi, ajatuksiasi ja toiveitasi sellaisella tavalla, joka edistää yhteisymmärrystä. 
  • opit käyttännöllisiä tapoja kuunnella niin, että toinen kokee sinun kuuntelevan. 
  • opit ratkomaan ristiriitoja niin, että kumpikaan ei koe häviävänsä.

Kursseillamme opetusmenetelminä käytetään lyhyitä teoriaosioita, työskentelyä pareittain ja pieninä ryhminä, työkirjatehtäviä, harjoituksia sekä omaa pohdintaa. Kurssin kuluessa kannustamme kokeilemaan ja harjoittelemaan taitoja käytännössä. Tällöin oppiminen vahvistuu.  

Kurssit järjestetään suomeksi. Ohjaajissamme on muutamia, jotka pystyvät järjestämään kurssin myös muulla kielellä (esimerkiksi englanti, ruotsi, venäjä).

Täältä löytyvät vuorovaikutuskurssit, joita Gordon-ohjaajat ovat järjestämässä ja joista meille on toimitettu tieto.


Toimiva vuorovaikutus

Toimiva vuorovaikutus -kurssi on noin 12 oppituntia kestävä kurssi, joka voidaan suunnata työyhteisöille, pariskunnille, harrastusjärjestöille ja se voidaan räätälöidä tarpeen mukaan eri kohderyhmille. Kurssilla käsitellään ihmisten kohtaamista, omia tunteita, minäviestin lähettämistä, kuuntelemista ja kuuntelemalla auttamista ja perehdytään johdattelevasti ristiriitojen ratkaisemiseen keskustelemalla. 

K12-kasvukurssi

K12-kurssi on tunne- ja vuorovaikutustaitojen kasvukurssi noin 11-13-vuotiaille. K12-kurssissa on kuusi jaksoa ja se kestää noin 12 oppituntia. Kurssilla opetellaan tunnistamaan tunteita, tekemään aloitteita sekä käyttämään selkeää viestintää niin, että toisten on helpompi ymmärtää minua. Kursseille ovat tervetulleita kaikki, jotka haluavat opetella tulemaan vielä paremmin toimeen itsensä ja muiden kanssa. Kurssin harjoitukset johdattavat miettimään omaa tapaamme elää ja toimia erilaisissa tilanteissa kotona, koulussa ja vapaalla. Kurssi sisältää paljon toiminnallista työskentelyä ja se voidaan järjestää suomeksi.

NUISKU

Nuorille suunnattu tunne- ja vuorovaikutustaitojen kurssi on tarkoitettu yläaste-, lukio- ja ammatillisten oppilaitosten opiskelijoille. Kurssissa on 13 jaksoa ja se kestää 28-36 oppituntia. NUISKU-lyhenne tulee sanoista Nuorten ihmissuhdetaitojen kurssi. Kurssilla käsitellään omia tunteita ja arvoja, minäviestin lähettämistä, kuuntelemista ja kuuntelemalla auttamista, ystävyyttä ja perheen ihmissuhteita, itsensä arvostamista ja tulevaisuuden suunnittelua, ristiriitojen ratkaisemista ja erilaisuuden kohtaamista. Kurssin työskentely perustuu ryhmäkeskusteluihin ja toiminnalliseen työskentelyyn. 

https://www.youtube.com/watch?v=TaQ5Q3vriMw

Toimiva koulu

Toimiva koulu -kurssi on noin 24 oppituntia kestävä kurssi kaikille lasten ja nuorten parissa työskenteleville (peruskoulusta toiselle asteelle ja korkeakouluun). opettajille ja oppilashuoltotyötä tekeville ammattilaisille. Kurssilla käsitellään omia tunteita ja arvoja, minä-viestin lähettämistä, kuuntelemista ja kuuntelemalla auttamista, koulun ja vapaa-ajan ihmissuhteita, ristiriitojen ratkaisemista molempia kunnioittavalla tavalla. Kurssi voidaan järjestää suomeksi.

Toimiva perhe

Toimiva perhe -kurssi on noin 24 oppituntia kestävä kurssi kasvattajille, vanhemmille ja parisuhteessa eläville. Kurssilla käsitellään omia tunteita ja arvoja, minä-viestin lähettämistä, kuuntelemista ja kuuntelemalla auttamista, perheen ihmissuhteita, itsensä arvostamista ja tulevaisuuden suunnittelua, ristiriitojen ratkaisemista molempia kunnioittavalla tavalla. 

https://www.youtube.com/watch?v=6dvRiW13qI8