.

TOIVU ohjaajakoulutus


Toimiva vuorovaikutus -ohjaajakoulutus 

17-18.8. ja 15-16.9.2023 Seinäjoella
Kouluttajana Merja Hakola 

Yhteistyökumppanina koulutuksessa on Tarinan taika, jonka nettisivuilta löytyvät yhteystiedot. 


Merja on tehnyt pitkän työuran perhepalveluiden kehittäjänä eri hankkeissa sekä oman yrityksensä kautta vuorovaikutuksen kouluttajana, työyhteisösovittelijana ja työnohjaajana vuodesta 2007. Gordonin kouluttajana hän on toiminut vuodesta 1993 lähtien.

Hänen kurssitarjontaansa kuuluvat Nuisku- , Toimiva perhe - ja Toimiva vuorovaikutus peruskurssit sekä Toimiva Perhe- ja Toimiva Vuorovaikutus- ohjaajakoulutukset. Merja on toiminut myös GTIn alueyhdyshenkilönä Etelä-Pohjanmaan alueella.

Merja Hakola, Tarinan Taika, Hakolan Oy. www.tarinantaika.fi, tarinan.taika (at) gmail.com

Tue ihmisten taitoja vahvistaa keskinäistä viestintää ja hyviä ihmissuhteita. 

Lähde mukaan Toimiva vuorovaikutus -ohjaajakoulutukseen!


Kuuntele aktiivisesti ja kerro itsestäsi - Toimiva vuorovaikutus -ohjaajakoulutuksessa ollaan vuorovaikutustaitojen ytimessä! Koulutuksessa harjoitellaan taitoja, joiden vuorovaikutustilanteissa vaikuttavia asioita voi tunnistaa ja viestintä voi selkiytyä. Koulutus pätevöittää ohjaamaan Toimiva vuorovaikutus -kursseja erilaisille ryhmille omassa työssä tai vapaaehtoistoiminnassa.

Toimiva vuorovaikutus on aikuisille tarkoitettu vuorovaikutustaitojen kurssi, joka soveltuu esimerkiksi nuorten aikuisten toimintaan, vapaaehtoisten kouluttamiseen sekä työyhteisöjen kehittämiseen. Ohjaajakoulutuksessa perehdytään kokemuksellisesti kurssin materiaaliin, vahvistetaan omia ihmissuhdetaitoja ja harjoittellaan kurssin ohjaamista. Koulutus sopii kaikille, jotka tarvitsevat osaamista vapaaehtoisten, seurakuntalaisten, asiakkaiden tai oman työyhteisön jäsenten vuorovaikutustaitojen ohjaamiseen. Myös vapaaehtoiset voivat kouluttautua Toimiva vuorovaikutus -ohjaajiksi.

Koulutuksen jälkeen osallistuja
- ymmärtää Toimiva vuorovaikutus -kurssin vuorovaikutustaidot, periaatteet, rakenteen ja menetelmät sekä osaa järjestää ja ohjata Toimiva vuorovaikutus -kursseja
- osaa käyttää ja kehittää omia vuorovaikutustaitoja toisia arvostavalla tavalla
- osaa ohjata aikuisia vuorovaikutustaitojen vahvistamiseen
- osaa kehittää Toimiva vuorovaikutus -kurssien toimintaa omalla alueellaan

Koulutukseen kuuluu ennakkotehtävä, jossa perehdytään kirjallisuuteen. Ensimmäisellä jaksolla syvennytään kurssiin osallistujan näkökulmasta. Lähijaksojen välissä luetaan kirjallisuutta, suunnitellaan oma ensimmäinen kurssi tai analysoidaan käynnissä olevaa kurssia sekä suunnitellaan oma ohjausharjoittelu. Toisella lähijaksolla harjoitellaan Toimiva Vuorovaikutus -kurssin ohjaamista ja perehdytään ohjaamiseen liittyviin kysymyksiin. Kouluttajat kommentoivat etätehtäviä osallistujille sähköpostin välityksellä henkilökohtaisesti. Koulutuksen laajuus on 5 opintopistettä.

Ohjaajakoulutuksen osallistujat saavat ohjaajan käsikirjan, jossa on yksityiskohtaiset suunnitelmat Toimiva Vuorovaikutus -peruskurssin eri kokoontumiskertoja varten. Ohjaajan käsikirjassa on selkeitä ohjeita alustuksiin, harjoitusten tehtävänantoihin, purkukeskusteluihin sekä kurssin muiden osien toteuttamiseen.

Ohjaajan materiaali on tarkoitettu ainoastaan koulutuksen käyneen ohjaajan käyttöön. Järjestäessään Toimiva Vuorovaikutus -peruskursseja ohjaaja sitoutuu tilaamaan jokaiselle osallistujalle henkilökohtaisen kurssimateriaalin.

Toimiva Perhe-ohjaajakoulutus Rovaniemellä 15.-17.2. ja 15.-16.3.2024

Kouluttajana Merja Hakola. 

Yhteistyökumppanina koulutuksessa on Tarinan taika, jonka nettisivuilta löytyvät yhteystiedot.