.

TOIVU ohjaajakoulutus

Aikuisille tarkoitettu Toimiva Vuorovaikutus -kurssi soveltuu esimerkiksi vapaaehtoisten kouluttamiseen, nuorten aikuisten toimintaan ja työyhteisöjen kehittämiseen. Pätevöidy ohjajaksi!

Kuuntele aktiivisesti ja kerro itsestäsi - Toimiva Vuorovaikutus -ohjaajakoulutuksessa ollaan vuorovaikutustaitojen ytimessä! Koulutuksessa harjoitellaan taitoja, joiden vuorovaikutustilanteissa vaikuttavia asioita voi tunnistaa ja viestintä voi selkiytyä. Koulutus pätevöittää ohjaamaan Toimiva Vuorovaikutus -kursseja erilaisille ryhmille omassa työssä tai vapaaehtoistoiminnassa.

Toimiva Vuorovaikutus on aikuisille tarkoitettu vuorovaikutustaitojen kurssi, joka soveltuu esimerkiksi nuorten aikuisten toimintaan, vapaaehtoisten kouluttamiseen sekä työyhteisöjen kehittämiseen. Ohjaajakoulutuksessa perehdytään kokemuksellisesti kurssin materiaaliin, vahvistetaan omia ihmissuhdetaitoja ja harjoittellaan kurssin ohjaamista. Koulutus sopii kaikille, jotka tarvitsevat osaamista vapaaehtoisten, seurakuntalaisten, asiakkaiden tai oman työyhteisön jäsenten vuorovaikutustaitojen ohjaamiseen. Myös vapaaehtoiset voivat kouluttautua Toimiva Vuorovaikutus -ohjaajiksi.

Koulutuksen jälkeen osallistuja
- ymmärtää Toimiva Vuorovaikutus -kurssin vuorovaikutustaidot, periaatteet, rakenteen ja menetelmät sekä osaa järjestää ja ohjata Toimiva Vuorovaikutus -kursseja
- osaa käyttää ja kehittää omia vuorovaikutustaitoja toisia arvostavalla tavalla
- osaa ohjata aikuisia vuorovaikutustaitojen vahvistamiseen
- osaa kehittää Toimiva Vuorovaikutus -kurssien toimintaa omalla alueellaan

Koulutuksen laajuus on 5 op.

Koulutukseen kuuluu ennakkotehtävä, jossa perehdytään kirjallisuuteen. Ensimmäisellä jaksolla syvennytään kurssiin osallistujan näkökulmasta. Lähijaksojen välissä luetaan kirjallisuutta, suunnitellaan oma ensimmäinen kurssi tai analysoidaan käynnissä olevaa kurssia sekä suunnitellaan oma ohjausharjoittelu. Toisella lähijaksolla harjoitellaan Toimiva Vuorovaikutus -kurssin ohjaamista ja perehdytään ohjaamiseen liittyviin kysymyksiin. Kouluttajat kommentoivat etätehtäviä osallistujille sähköpostin välityksellä henkilökohtaisesti.

Ohjaajakoulutuksen osallistujat saavat ohjaajan käsikirjan, jossa on yksityiskohtaiset suunnitelmat Toimiva Vuorovaikutus -peruskurssin eri kokoontumiskertoja varten. Ohjaajan käsikirjassa on selkeitä ohjeita alustuksiin, harjoitusten tehtävänantoihin, purkukeskusteluihin sekä kurssin muiden osien toteuttamiseen.
Ohjaajan materiaali on tarkoitettu ainoastaan koulutuksen käyneen ohjaajan käyttöön. Järjestäessään Toimiva Vuorovaikutus -peruskursseja ohjaaja sitoutuu tilaamaan jokaiselle osallistujalle henkilökohtaisen kurssimateriaalin.

Toimiva koulu -ohjaajakoulutus

Tue koulujen henkilökuntaa ja kasvatusalan ammattilaisia vuorovaikutustaitojen vahvistamisessa! Tässä koulutuksessa perehdyt kokemuksellisesti Toimiva Koulu -kurssin materiaaliin ja harjoittelet kurssin ohjaamista. Pätevöityessäsi ohjaajaksi kehität samalla vuorovaikutustaitojasi.

Toimiva Koulu on opettajille ja muille kasvatusalan ammattilaisille suunnattu suunnattu käytännönläheinen kurssi koulujen ihmissuhteiden ja vuorovaikutuksen vahvistamiseen. Toimiva Koulu -kurssi kuuluu kansainväliseen Gordon ihmissuhdetaitokurssien perheeseen.

Ohjaajakoulutus pätevöittää toimimaan Toimiva Koulu -ohjaajana virallista kurssimateriaalia käyttäen.

Koulutuksen jälkeen osallistuja
- ymmärtää Toimiva Koulu -kurssin vuorovaikutustaidot, periaatteet, rakenteen ja - menetelmät sekä osaa järjestää ja ohjata Toimiva Koulu -kursseja

- osaa käyttää ja kehittää omia vuorovaikutustaitoja toisia arvostavalla tavalla
- osaa ohjata vanhempia ja muita kasvattajia vuorovaikutustaitojen vahvistamiseen
- osaa kehittää Toimiva Koulu -kurssien toimintaa omalla alueellaan

Rakenne 3 + 2 lähiopiskelupäivää, orientoiva kirjallisuustehtävä, kehittämistehtävänä oman seurakunnan alueelle liittyvä suunnitelma Toimiva Koulu -kurssien perustamiseksi (tarve, rakenne, käytännöt, verkostot) tai olemassa olevaan kurssiin tutustuminen, minkä perusteella tehdään toimintaa arvioiva ja kehittävä analyysi. Ensimmäisellä jaksolla saadaan oma kokemus Toimiva Koulu -kurssista, toisella jaksolla harjoitellaan Toimiva Koulu -kurssin ohjaamista ja syvennytään ohjaajuuden kysymyksiin. Kouluttajat kommentoivat orientoivaa kirjallisuustehtävää sekä lähijaksojen välissä tehtävää kehittämistehtävää osallistujille sähköpostitse.