.

TOIKU ohjaajakoulutus


Toimiva koulu -ohjaajakoulutus 

29.-31.1 ja 26.-27.3.2024

 Jyväskylän kristillisellä opistolla

Kouluttajina Ulla Klemola ja Tommi Mäkinen. 

Koulutuksen järjestää Jyväskylän kristillinen opisto yhteistyössä GTI ry:n ja Idulla Consulting'n kanssa.

Lisätietoja Idullan sivulla, jonka lopusta löytyy suora linkki Jyväskylän kristillisen opiston ilmoittautumislomakkeelle.  

Ulla on alun perin liikunnanopettaja ja opinto-ohjaaja. Hän on tehnyt pitkän uran opettajankouluttajana ja opetuksen kehittämispäällikkönä Jyväskylän yliopistossa. Koulutukseltaan Ulla on liikuntatieteiden tohtori; väitöskirja käsitteli tunne- ja vuorovaikutustaitojen opetusta ja oppimista. Yhdessä Markus Talvion kanssa hän on kirjoittanut Toimiva vuorovaikutus -kirjan. Nykyisin Ulla toimii oman yrityksensä kautta työnohjaajana (STOry) sekä tunne- ja vuorovaikutustaitojen kouluttajana. Gordon-kouluttajana hän on toiminut 1990-luvulta saakka ja kurssitarjontaan kuuluvat Toimiva koulu, Toimiva perhe ja Toimiva vuorovaikutus -ohjaajakoulutukset. 

Ulla Klemola, Idulla Consulting, www.idulla.fi, ulla.klemola (at) idulla.fiTommi Mäkinen on koulutukseltaan liikunnan ja terveystiedonopettaja. Hän on työskennellyt kymmenen vuotta opettajankouluttajana ja kouluttanut tunne- ja vuorovaikutustaitoja mm. vanhemmille, valmentajille, esihenkilöille ja eri alan ammattilaisille. Opiskelun aikainen ennaltaehkäisevä lastensuojelutyö ja monet Gordon -ohjaajakoulutukset ovat aikanaan herättäneet elinikäisen kiinnostuksen tunne- ja vuorovaikutustaitoja kohtaan. Tällä hetkellä Tommi tekee väitöskirjaa tunne- ja vuorovaikutustaitojen oppimisesta.

Tommi Mäkinen, tommi.u.makinen (at) jyu.fiEväitä ihmissuhteiden vahvistamiseen ja selkeään viestintään koko koulussa. 
Lähde mukaan Toimiva koulu -ohjaajakoulutukseen!


Toimiva Koulu on opettajille ja muille kasvatusalan ammattilaisille suunnattu käytännönläheinen kurssi koulujen ihmissuhteiden ja vuorovaikutuksen edistämiseen. Toimiva koulu -ohjaajaksi voivat kouluttautua niin alakoulun, yläkoulun kuin lukion opettajat ja oppilashuoltohenkilöstö samoin kuin korkea-asteen opettajat ja ohjaajat sekä muut kasvatus- ja ohjausalan ammattilaiset. 

Ohjaajakoulutus pätevöittää toimimaan Toimiva koulu -ohjaajana virallista kurssimateriaalia käyttäen.

Koulutuksen jälkeen osallistuja
- ymmärtää Toimiva koulu -kurssin vuorovaikutustaidot, periaatteet, rakenteen ja - menetelmät sekä osaa järjestää ja ohjata Toimiva koulu -kursseja
- osaa käyttää ja kehittää omia vuorovaikutustaitoja toisia arvostavalla tavalla
- osaa ohjata vanhempia ja muita kasvattajia vuorovaikutustaitojen vahvistamiseen
- osaa kehittää Toimiva koulu -kurssien toimintaa omalla alueellaan

Rakenne 3 + 2 lähiopiskelupäivää, orientoiva kirjallisuustehtävä, kehittämistehtävänä  suunnitelma omalle alueelle Toimiva koulu -kurssien käynnistämiseksi tai olemassa olevaan kurssiin tutustuminen, minkä perusteella tehdään toimintaa arvioiva ja kehittävä analyysi. Ensimmäisellä jaksolla saadaan oma kokemus Toimiva koulu -kurssista, toisella jaksolla harjoitellaan Toimiva koulu -kurssin ohjaamista ja syvennytään ohjaajana toimimisen kysymyksiin. Kouluttajat kommentoivat orientoivaa kirjallisuustehtävää sekä lähijaksojen välissä tehtävää kehittämistehtävää osallistujille sähköpostitse. Ohjaajakurssin laajuus on 5 opintopistettä.