.

TOIKU ohjaajakoulutus


Toimiva koulu -ohjaajakoulutus 

12.-14.4. ja 8.-9.5.2023 Jyväskylässä

Kouluttajina Ulla Klemola ja Tommi Mäkinen. 

Yhteistyökumppanina koulutuksessa on Idulla Consulting, jonka sivulta saat lisätietoa ja ilmoittautumisohjeet.  

Ulla on alun perin liikunnanopettaja ja opinto-ohjaaja. Hän on tehnyt pitkän uran opettajankouluttajana ja opetuksen kehittämispäällikkönä Jyväskylän yliopistossa. Koulutukseltaan Ulla on liikuntatieteiden tohtori; väitöskirja käsitteli tunne- ja vuorovaikutustaitojen opetusta ja oppimista. Yhdessä Markus Talvion kanssa hän on kirjoittanut Toimiva vuorovaikutus -kirjan. Nykyisin Ulla toimii oman yrityksensä kautta työnohjaajana (STOry) sekä tunne- ja vuorovaikutustaitojen kouluttajana. Gordon-kouluttajana hän on toiminut 1990-luvulta saakka ja kurssitarjontaan kuuluvat Toimiva koulu, Toimiva perhe ja Toimiva vuorovaikutus -ohjaajakoulutukset. 

Ulla Klemola, Idulla Consulting, www.idulla.fi, ulla.klemola (at) idulla.fi


Tommi Mäkinen on koulutukseltaan liikunnan ja terveystiedonopettaja. Hän on työskennellyt kymmenen vuotta opettajankouluttajana ja kouluttanut tunne- ja vuorovaikutustaitoja mm. vanhemmille, valmentajille, esihenkilöille ja eri alan ammattilaisille. Opiskelun aikainen ennaltaehkäisevä lastensuojelutyö ja monet Gordon -ohjaajakoulutukset ovat aikanaan herättäneet elinikäisen kiinnostuksen tunne- ja vuorovaikutustaitoja kohtaan. Tällä hetkellä Tommi tekee väitöskirjaa tunne- ja vuorovaikutustaitojen oppimisesta.

Tommi Mäkinen, tommi.u.makinen (at) jyu.fiEväitä ihmissuhteiden vahvistamiseen ja selkeään viestintään koko koulussa. 
Lähde mukaan Toimiva koulu -ohjaajakoulutukseen!


Tue koulujen henkilökuntaa sekä kasvatusalan ammattilaisia vuorovaikutustaitojen vahvistamisessa! Tässä koulutuksessa perehdyt kokemuksellisesti Toimiva koulu -kurssin materiaaliin ja harjoittelet kurssin ohjaamista. Pätevöityessäsi ohjaajaksi kehität samalla vuorovaikutustaitojasi.

Toimiva Koulu on opettajille ja muille kasvatusalan ammattilaisille suunnattu suunnattu käytännönläheinen kurssi koulujen ihmissuhteiden ja vuorovaikutuksen vahvistamiseen. Toimiva koulu -kurssi kuuluu kansainväliseen Gordon -ihmissuhdetaitokurssien perheeseen.

Ohjaajakoulutus pätevöittää toimimaan Toimiva koulu -ohjaajana virallista kurssimateriaalia käyttäen.

Koulutuksen jälkeen osallistuja
- ymmärtää Toimiva koulu -kurssin vuorovaikutustaidot, periaatteet, rakenteen ja - menetelmät sekä osaa järjestää ja ohjata Toimiva koulu -kursseja
- osaa käyttää ja kehittää omia vuorovaikutustaitoja toisia arvostavalla tavalla
- osaa ohjata vanhempia ja muita kasvattajia vuorovaikutustaitojen vahvistamiseen
- osaa kehittää Toimiva koulu -kurssien toimintaa omalla alueellaan

Rakenne 3 + 2 lähiopiskelupäivää, orientoiva kirjallisuustehtävä, kehittämistehtävänä  suunnitelma omalle alueelle Toimiva koulu -kurssien käynnistämiseksi tai olemassa olevaan kurssiin tutustuminen, minkä perusteella tehdään toimintaa arvioiva ja kehittävä analyysi. Ensimmäisellä jaksolla saadaan oma kokemus Toimiva koulu -kurssista, toisella jaksolla harjoitellaan Toimiva koulu -kurssin ohjaamista ja syvennytään ohjaajuuden kysymyksiin. Kouluttajat kommentoivat orientoivaa kirjallisuustehtävää sekä lähijaksojen välissä tehtävää kehittämistehtävää osallistujille sähköpostitse. Ohjaajakurssin laajuus on 5 opintopistettä.