.

TOIKU ohjaajakoulutus

Tue koulujen henkilökuntaa sekä kasvatusalan ammattilaisia vuorovaikutustaitojen vahvistamisessa! Tässä koulutuksessa perehdyt kokemuksellisesti Toimiva Koulu -kurssin materiaaliin ja harjoittelet kurssin ohjaamista. Pätevöityessäsi ohjaajaksi kehität samalla vuorovaikutustaitojasi.

Toimiva Koulu on opettajille ja muille kasvatusalan ammattilaisille suunnattu suunnattu käytännönläheinen kurssi koulujen ihmissuhteiden ja vuorovaikutuksen vahvistamiseen. Toimiva Koulu -kurssi kuuluu kansainväliseen Gordon ihmissuhdetaitokurssien perheeseen.

Ohjaajakoulutus pätevöittää toimimaan Toimiva Koulu -ohjaajana virallista kurssimateriaalia käyttäen.

Koulutuksen jälkeen osallistuja
- ymmärtää Toimiva Koulu -kurssin vuorovaikutustaidot, periaatteet, rakenteen ja - menetelmät sekä osaa järjestää ja ohjata Toimiva Koulu -kursseja

- osaa käyttää ja kehittää omia vuorovaikutustaitoja toisia arvostavalla tavalla
- osaa ohjata vanhempia ja muita kasvattajia vuorovaikutustaitojen vahvistamiseen
- osaa kehittää Toimiva Koulu -kurssien toimintaa omalla alueellaan

Rakenne 3 + 2 lähiopiskelupäivää, orientoiva kirjallisuustehtävä, kehittämistehtävänä oman seurakunnan alueelle liittyvä suunnitelma Toimiva Koulu -kurssien perustamiseksi (tarve, rakenne, käytännöt, verkostot) tai olemassa olevaan kurssiin tutustuminen, minkä perusteella tehdään toimintaa arvioiva ja kehittävä analyysi. Ensimmäisellä jaksolla saadaan oma kokemus Toimiva Koulu -kurssista, toisella jaksolla harjoitellaan Toimiva Koulu -kurssin ohjaamista ja syvennytään ohjaajuuden kysymyksiin. Kouluttajat kommentoivat orientoivaa kirjallisuustehtävää sekä lähijaksojen välissä tehtävää kehittämistehtävää osallistujille sähköpostitse.