Jäsenyys

Gordonin Toimivat Ihmissuhteet ry:n jäseneksi hyväksytään jokainen ohjaajakoulutuksen hyväksytysti suorittanut henkilö. Ohjaajaoikeudet myöntää GTI ry:n valtuuttama kouluttaja. Tällä hetkellä GTI ry:n jäseniltä ei peritä jäsenmaksua. GTI ry:n jäsenrekisteriä ylläpitää Nuori Kirkko ry.

GTI ry:n hallitus myöntää kouluttajaoikeuksia tarpeen sekä hakijoiden ohjaajakokemusten ja kouluttajaksi soveltuvuuden perusteella kullakin hetkellä. Jos olet kiinnostunut kouluttajapätevyyden saamisesta, ota yhteyttä GTI ry:n hallitukseen.