.

NUISKU Ohjaajakoulutus

Koulutettuna Nuisku-ohjaajana voit auttaa nuoria kehittymään vuorovaikutustaidoissaan. Ohjaajakoulutuksessa perehdyt kokemuksellisesti nuorten ihmissuhdetaitojen kurssin materiaaliin, vahvistat omia vuorovaikutustaitojasi ja harjoittelet kurssin ohjaamista.

Nuisku - Nuorten ihmissuhdetaitojen kurssi kehittää hyvien ihmissuhteiden luomiseen ja ylläpitämiseen tarvittavia ihmissuhdetaitoja peilaten niitä nuorten maailmaan. Nuisku-ohjaajakoulutuksessa perehdytään kokemuksellisesti nuorten kurssimateriaaliin, vahvistetaan omia vuorovaikutustaitoja ja harjoitellaan kurssin ohjaamista. Koulutus pätevöittää Nuisku-ohjaajaksi. Koulutuksen jälkeen osallistuja - ymmärtää Nuisku-kurssin vuorovaikutustaidot, periaatteet, rakenteen ja menetelmät sekä osaa järjestää ja ohjata Nuisku-kursseja; - osaa käyttää ja kehittää omia vuorovaikutustaitoja toisia arvostavalla tavalla - osaa ohjata nuoria vuorovaikutustaitojen vahvistamiseen - osaa kehittää Nuisku-kurssien toimintaa omalla alueellaan; Koulutuksen laajuus on 5 op ja se voidaan hyväksyä valinnaisena moduulina esimerkiksi Kasvatuksen erityiskoulutukseen.

Ennen koulutuksen ensimmäistä lähijaksoa luetaan kirjallisuutta, johon liittyvästä pohdinnasta kirjoitetaan lyhyt tehtävä. Ensimmäisellä lähijaksolla (3 päivää) saadaan oma kokemus Nuisku-kurssista. Kehittämistehtävinä perehdytään ohjaajan materiaaliin, suunnitellaan ohjausharjoittelu ja laaditaan suunnitelma omaa ensimmäistä kurssia varten tai perehdytään käynnissä olevan Nuisku-ryhmän toimintaan. Toisella lähijaksolla (2 päivää) harjoitellaan Nuisku-kurssin ohjaamista ja syvennytään ohjaajuuden kysymyksiin. Kouluttajat kommentoivat orientoivaa kirjallisuustehtävää sekä lähijaksojen välissä tehtävää kehittämistehtävää osallistujille sähköpostitse.