Tietoa järjestöstämme

Gordonin toimivat ihmissuhteet ry:n (GTI ry) tarkoituksena on Ph.D. Thomas Gordonin mallin mukaisten tunne- ja vuorovaikutustaitojen edistäminen. Psykologi, tutkija ja vuorovaikutustaitojen kehittäjä Thomas Gordon on ollut kolme kertaa Nobelin rauhanpalkinnon saajaehdokkaana vuosina 1997, 1998 ja 1999. Tarkempaa tietoa Thomas Gordonista täällä.


Thomas Gordon opettaa, että tunne- ja vuorovaikutustaidot ovat taitoja, joita kaikki voivat oppia. Kurssit rakentuvat ajatukselle, että jokainen ihminen on tärkeä, ainutlaatuinen ja merkittävä. Gordonin mallin mukaisilla kursseilla tunne- ja vuorovaikutustaitoja opiskellaan rooliharjoituksilla, toiminnallisesti, yhteiskeskusteluilla ja ryhmätöinä. Thomas Gordonin malliin perustuvia kursseja Suomessa ovat K12, NUISKU, Toimiva koulu, Toimiva perhe ja Toimiva vuorovaikutus. Lisää tietoa kursseista täällä.


GTI ry on poliittisesti, uskonnollisesti ja taloudellisesti sitoutumaton järjestö. GTI ry:n jäseneksi voivat liittyä kaikki Gordon-vuorovaikutustaitojen kurssien ohjaajakoulutuksen saaneet eli Gordon-ohjaajat.