Peruskurssit

Gordonin mallin mukaisilla kursseilla opetusmenetelminä käytetään teoriaopetusta, pari- ja ryhmätyöskentelyä, työkirjatehtäviä, käytännön harjoituksia ja omaa pohdintaa. Kursseilla opittuja taitoja on hyvä kokeilla käytännössä, jolloin oppiminen vahvistuu ja henkilökohtaiset oppimistarpeet löytyvät. 

Toimiva vuorovaikutus

Toimiva Vuorovaikutus -kurssi on noin 12 oppituntia kestävä kurssi, joka voidaan suunnata työyhteisöille, pariskunnille, harrastusjärjestöille ja se voidaan räätälöidä tarpeen mukaan eri kohderyhmille. Kurssilla käsitellään ihmisten kohtaamista, omia tunteita, minä-viestin lähettämistä, kuuntelemista ja kuuntelemalla auttamista ja perehdytään johdattelevasti ristiriitojen ratkaisemiseen keskustelemalla. Kurssi voidaan järjestää suomeksi, englanniksi ja venäjäksi.

K12

K12-kurssi on tunne- ja vuorovaikutustaitojen kasvukurssi varhaisnuorille eli noin 11-13-vuotiaille. K12-kurssi kestää noin 12 oppituntia. Kurssilla opetellaan tunnistamaan tunteita, tekemään aloitteita sekä käyttämään selkeää viestintää, niin että toisten on helpompi ymmärtää minua. Kursseille ovat tervetulleita kaikki tytöt ja pojat, jotka haluavat opetella tulemaan vielä paremmin toimeen itsensä ja muiden kanssa. Kurssin harjoitukset johdattavat miettimään omaa tapaamme elää ja toimia erilaisissa tilanteissa kotona, koulussa ja vapaalla. Kurssi sisältää toiminnallista työskentelyä, ja se voidaan järjestää suomeksi.

NUISKU

Nuorille suunnattu tunne- ja vuorovaikutustaitojen kurssi on tarkoitettu yläaste-, lukio- ja ammatillisten oppilaitosten opiskelijoille. NUISKU-kurssi kestää 28-36 oppituntia. NUISKU-lyhenne tulee sanoista Nuorten ihmissuhdetaitojen kurssi. Kurssilla käsitellään omia tunteita ja arvoja, minä-viestin lähettämistä, kuuntelemista ja kuuntelemalla auttamista, ystävyyttä ja perheen ihmissuhteita, itsensä arvostamista ja tulevaisuuden suunnittelua, ristiriitojen ratkaisemista ja erilaisuuden kohtaamista. Kurssin työskentely perustuu ryhmäkeskusteluihin ja toiminnalliseen työskentelyyn. Kurssi voidaan järjestää suomeksi, ruotsiksi ja venäjäksi.

Toimiva koulu

Toimiva Koulu -kurssi on noin 24 oppituntia kestävä kurssi kaikille lasten ja nuorten parissa työskenteleville (peruskoulusta toiselle asteelle ja korkeakouluun). opettajille ja oppilashuoltotyötä tekeville ammattilaisille. Kurssilla käsitellään omia tunteita ja arvoja, minä-viestin lähettämistä, kuuntelemista ja kuuntelemalla auttamista, koulun ja vapaa-ajan ihmissuhteita, ristiriitojen ratkaisemista molempia kunnioittavalla tavalla. Kurssi voidaan järjestää suomeksi.

Toimiva Perhe

Toimiva Perhe -kurssi on noin 24 oppituntia kestävä kurssi kasvattajille, vanhemmille ja parisuhteessa eläville. Kurssilla käsitellään omia tunteita ja arvoja, minä-viestin lähettämistä, kuuntelemista ja kuuntelemalla auttamista, perheen ihmissuhteita, itsensä arvostamista ja tulevaisuuden suunnittelua, ristiriitojen ratkaisemista molempia kunnioittavalla tavalla. Kurssi voidaan järjestää suomeksi ja ruotsiksi.