Kurssit

Vuorovaikutuskurssit 

Kursseillamme opetusmenetelminä käytetään lyhyitä teoriaosioita, työskentelyä pareittain ja pieninä ryhminä, työkirjatehtäviä, harjoituksia sekä omaa pohdintaa. Kurssin kuluessa kannustamme kokeilemaan ja harjoittelemaan taitoja käytännössä. Tällöin oppiminen vahvistuu. 

Toimintatavat kursseillamme

Kursseilla puhutaan aluksi ohjaajan odotuksista, joilla tarkoitetaan yhteisesti keskustelemalla sovittavia pelisääntöjä, joilla kurssi etenee. Jokainen kurssilainen sitoutuu yhteiskeskustelun jälkeen pelisääntöihin.

Haluatko ohjaajaksi?

Ohjaajakoulutukseen voivat hakeutua kaikki vuorovaikutuskurssien ohjaamisesta kiinnostuneet. Osana ohjaajakoulutusta suoritetaan myös peruskurssi. GTI ry:n valtuuttama ohjaaja saa järjestää suorittamansa ohjaajakoulutuksen mukaisia vuorovaikutuskursseja.