Gordonin toimivat ihmissuhteet ry:n hallituksessa toimii joukko Gordon-ohjaajia ja -kouluttajia, jotka haluavat edistää vuorovaikutustaitojen osaamista. Kullakin hallituksen jäsenellä on oma vastuualueensa, osa niistä liittyy yhdistystoiminnan hallinnointiin, osa viestintään ja osa Gordon-kurssien ja -materiaalien kehittämiseen. Mukaan hallitukseen tarvitaan vuosittain uusia Gordon-ohjaajia erovuoroisten hallituksen jäsenten tilalle. Uudet jäsenet valitaan maaliskuussa pidettävässä vuosikokouksessa.

Mikäli sinua kiinnostaa koulutusmateriaalien kehittäminen, ohjaajakoulutusten organisointi, ohjaajien tukeminen peruskurssien järjestämisessä, verkkosivujen ylläpito, taloushallinto tai muu yhdistystoiminnan perusjuttu, voisit olla yksi tulevista hallituksemme jäsenistä. Laita viestiä gordoninkaverit(at)gmal.com ja kerro kiinnostuksestasi ja osaamisestasi. 

Hallitusta täydennetään aina maaliskuussa pidettävässä vuosikokouksessa. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aina (maaliskuusta maaliskuuhun).

Hallitus 2023

Merja Viljanen

Puheenjohtaja


Elise Kyttä

Varapuheenjohtaja

Pirjo Mäkilä

Rahastonhoitaja

Eeva Liesilinna

Sihteeri


Kirsi Pyöriä-Kolehmainen

Jäsen

Jenni Kosunen (os. Surakka)

Varajäsen

Mano Laukkarinen

Varajäsen

Nina Oksanen

Varajäsen

Hetu Saarinen

Kurssisihteeri


Markus Talvio

Yhteyshenkilö Gordon Training International