Gordonin filosofia

Gordonin mallin taustalla vaikuttavat filosofiset periaatteet. Gordonin (1970, s. 412-424) malli rakentuu:

  • Toimiva vuorovaikutuksen perusta on hyväksyvä ilmapiiri.

  • Hyväksynnän tunne ilmaistaan toiselle.

  • Toisen käytöksen kohtaaminen aikaisempaa ymmärtävämmin ja oman hyväksymisalueen laajentaminen.

  • Tietoisuus oman hyväksymisalueen rajallisuudesta ja vaikeiden tunteiden myöntäminen itselle.

  • Avoimesti omista vaikeista tunteista kertominen minä-muodossa.

  • Kun kerron minua häiritsevästä tunteestani, minun tulee kiinnittää huomiota siihen, ettei ilmaisutapani ole arvioiva, syyllistävä, tuomitseva tai uhkaava.

  • Ristiriitatilanteessa en käytä uhkailua, kiristystä, lahjontaa ja/ tai vaikutusvaltaani ratkaisukeinona.

  • Ristiriitatilanteessa osapuolten on kuultava toistensa tarpeita.

  • Ristiriitatilanteen voi ratkaista siten, että kumpikin tulee kuulluksi, kunnioitetuksi eikä kumpikaan menetä kasvojaan. Gordon kutsuu tätä mallia Molemmat voittavat -menetelmäksi.


Vapaasti käännetty primaarilähteestä Pääkkönen & Tuomonen Helsingissä 18.7.2013.
Gordon Thomas 1970. "A Theory of Healthy Relationships and a Program of Parent Effectiveness Training" Teoksessa J.T. Hart & T.M. Tomlinson (Eds.) New Directions in Client-Centered Therapy.Boston:Houghton Mifflin Company, s. 407-425.

Gordonin mallin taustoista lisätietoa: https://www.gordontraining.com/thomas-gordon/origins-of-the-gordon-model/