Toimintatavat kursseilla


Jokaisen kurssin alussa yhteisesti keskustelemalla sovitaan pelisäännöt, joilla kurssi etenee. Jokainen kurssilainen sitoutuu näihin pelisääntöihin.


Kursseilla avoimeen keskusteluun nostettavat periaatteet:


Jokainen vastaa omista tarpeistaan.

Ryhmän ja luottamuksen syntyminen vie aikaa.
Opettaminen ja oppiminen on prosessi.
Jaamme kokemuksia.
Voimme olla eri mieltä.
Olemme erilaisia.
Käytämme taitoja, joita opettelemme.
Otamme riskejä.
Saa jättää väliin.
Luomme ilmapiirin, jossa saa onnistua, epäonnistua ja pitää hauskaa. 

Heli Tuomosen valokuva 15.8.2012
Heli Tuomosen valokuva 15.8.2012

TEKTYS

Gordonin mallin mukaan oppiminen perustuu teorian, kokemuksen, työstämisen ja soveltamisen kautta oppimiseen.