Toimintatavat kursseilla


TEKTYS

Gordonin mallin mukaan oppiminen perustuu teorian, kokemuksen, työstämisen ja soveltamisen kautta oppimiseen.
Heli Tuomosen valokuva 15.8.2012
Heli Tuomosen valokuva 15.8.2012

Kursseilla avoimeen keskusteluun nostettavat säännöt

Gordonin mallin kursseilla puhutaan aluksi ohjaajan odotuksista, joilla tarkoitetaan yhteisesti keskustelemalla sovittavia pelisääntöjä, joilla kurssi etenee. Jokainen kurssilainen sitoutuu yhteiskeskustelun jälkeen pelisääntöihin. Esimerkiksi Toimiva Koulu: Koulun ihmissuhdetaitojen kurssi - Ohjaajan käsikirja -teoksessa (2002, s. 12) ohjaajan odotukset eli kurssin pelisäännöt on kirjoitettu auki seuraavasti:

  • Jokainen vastaa omista tarpeistaan.

  • Ryhmän ja luottamuksen syntyminen vie aikaa.

  • Opettaminen ja oppiminen on prosessi.

  • Jaamme kokemuksia.

  • Voimme olla eri mieltä.

  • Olemme erilaisia.

  • Käytämme taitoja, joita opettelemme.

  • Otamme riskejä.

  • Saa jättää väliin.

  • Luomme ilmapiirin, jossa saa onnistua, epäonnistua ja pitää hauskaa. 

Toimiva Perhe -kouluttaja Hertta "Hetu" Saarisen peruskurssilla 15.8.2012 ohjaajan avaamat odotukset. Kuvan ottanut Heli Tuomonen.
Toimiva Perhe -kouluttaja Hertta "Hetu" Saarisen peruskurssilla 15.8.2012 ohjaajan avaamat odotukset. Kuvan ottanut Heli Tuomonen.