Gordonin
toimivat
ihmissuhteet
ry


Gordonin toimivat ihmissuhteet ry:n (GTI ry) tarkoituksena on psykologi Thomas
Gordonin mallin mukaisten tunne- ja vuorovaikutustaitojen edistäminen. 

Tunne- ja vuorovaikutustaitojen tarve on ajankohtaisempi kuin koskaan. 
Tervetuloa mukaan, ohjaajaksi, kurssilaiseksi tai muuten vain selailemaan!


Lapsille

K12-kurssi on tunne- ja vuorovaikutustaitojen kasvukurssi varhaisnuorille eli noin 11-13-vuotiaille. Kurssilla opetellaan tunnistamaan tunteita, tekemään aloitteita sekä käyttämään selkeää viestintää, niin että toisten on helpompi ymmärtää minua.

Nuorille

Nuorille suunnattu tunne- ja vuorovaikutustaitojen NUISKU-kurssi on tarkoitettu yläaste-, lukio- ja ammatillisten oppilaitosten opiskelijoille. Kurssilla käsitellään omia tunteita ja arvoja, minä-viestin lähettämistä, kuuntelemista ja kuuntelemalla auttamista, ystävyyttä ja perheen ihmissuhteita, itsensä arvostamista ja tulevaisuuden suunnittelua, ristiriitojen ratkaisemista ja erilaisuuden kohtaamista.

Kouluille

Toimiva koulu -kurssi on kaikille lasten ja nuorten parissa työskenteleville opettajille ja oppilashuoltotyötä tekeville ammattilaisille. Kurssilla käsitellään omia tunteita ja arvoja, minä-viestin lähettämistä, kuuntelemista ja kuuntelemalla auttamista, koulun ja vapaa-ajan ihmissuhteita, ristiriitojen ratkaisemista molempia kunnioittavalla tavalla.

Perheille

Toimiva perhe -kurssi on kasvattajille, vanhemmille ja parisuhteessa eläville. Kurssilla käsitellään omia tunteita ja arvoja, minä-viestin lähettämistä, kuuntelemista ja kuuntelemalla auttamista, perheen ihmissuhteita, itsensä arvostamista ja tulevaisuuden suunnittelua, ristiriitojen ratkaisemista molempia kunnioittavalla tavalla.

Yhteisöille

Toimiva vuorovaikutus -kurssi voidaan suunnata työyhteisöille, pariskunnille, harrastusjärjestöille ja se voidaan räätälöidä tarpeen mukaan eri kohderyhmille. Kurssilla käsitellään ihmisten kohtaamista, omia tunteita, minäviestin lähettämistä, kuuntelemista ja kuuntelemalla auttamista ja perehdytään johdattelevasti ristiriitojen ratkaisemiseen keskustelemalla.


LÖYDÄT MEIDÄT MYÖS TÄÄLTÄ:

Instagram : Gordonin toimivat ihmissuhteet ryFacebook : Gordonin toimivat ihmissuhteet ry