Gordonin
Toimivat 
Ihmissuhteet ry


Gordonin toimivat ihmissuhteet ry:n (GTI ry) tarkoituksena on Ph.D. Thomas
Gordonin mallin mukaisten tunne- ja vuorovaikutustaitojen edistäminen. 

Tunne- ja vuorovaikutustaitojen tarve on ajankohtaisempi kuin koskaan. 
Tervetuloa mukaan, ohjaajaksi, kurssilaiseksi tai muuten vain selailemaan!


Lapsille

K12-kurssi on tunne- ja vuorovaikutustaitojen kasvukurssi varhaisnuorille eli noin 11-13-vuotiaille. Kurssilla opetellaan tunnistamaan tunteita, tekemään aloitteita sekä käyttämään selkeää viestintää, niin että toisten on helpompi ymmärtää minua.

Nuorille

Nuorille suunnattu tunne- ja vuorovaikutustaitojen NUISKU-kurssi on tarkoitettu yläaste-, lukio- ja ammatillisten oppilaitosten opiskelijoille. Kurssilla käsitellään omia tunteita ja arvoja, minä-viestin lähettämistä, kuuntelemista ja kuuntelemalla auttamista, ystävyyttä ja perheen ihmissuhteita, itsensä arvostamista ja tulevaisuuden suunnittelua, ristiriitojen ratkaisemista ja erilaisuuden kohtaamista.

Kouluille

Toimiva Koulu -kurssi on kaikille lasten ja nuorten parissa työskenteleville opettajille ja oppilashuoltotyötä tekeville ammattilaisille. Kurssilla käsitellään omia tunteita ja arvoja, minä-viestin lähettämistä, kuuntelemista ja kuuntelemalla auttamista, koulun ja vapaa-ajan ihmissuhteita, ristiriitojen ratkaisemista molempia kunnioittavalla tavalla.

Perheille

Toimiva Perhe -kurssi on kasvattajille, vanhemmille ja parisuhteessa eläville. Kurssilla käsitellään omia tunteita ja arvoja, minä-viestin lähettämistä, kuuntelemista ja kuuntelemalla auttamista, perheen ihmissuhteita, itsensä arvostamista ja tulevaisuuden suunnittelua, ristiriitojen ratkaisemista molempia kunnioittavalla tavalla.

Yhteisöille

Toimiva Vuorovaikutus -kurssi voidaan suunnata työyhteisöille, pariskunnille, harrastusjärjestöille ja se voidaan räätälöidä tarpeen mukaan eri kohderyhmille. Kurssilla käsitellään ihmisten kohtaamista, omia tunteita, minä-viestin lähettämistä, kuuntelemista ja kuuntelemalla auttamista ja perehdytään johdattelevasti ristiriitojen ratkaisemiseen keskustelemalla.


Facebook - Gordonin kaverit