Gordonin
Toimivat 
Ihmissuhteet ry


Toimimme tunne- ja vuorovaikutustaitojen edistämiseksi maailmankuulun 
Thomas Gordonin mallin mukaisesti.


Lapsille

K12-kurssi on tunne- ja vuorovaikutustaitojen kasvukurssi varhaisnuorille eli noin 11-13-vuotiaille. Kurssilla opetellaan tunnistamaan tunteita, tekemään aloitteita sekä käyttämään selkeää viestintää, niin että toisten on helpompi ymmärtää minua.

Nuorille

Nuorille suunnattu tunne- ja vuorovaikutustaitojen NUISKU-kurssi on tarkoitettu yläaste-, lukio- ja ammatillisten oppilaitosten opiskelijoille. Kurssilla käsitellään omia tunteita ja arvoja, minä-viestin lähettämistä, kuuntelemista ja kuuntelemalla auttamista, ystävyyttä ja perheen ihmissuhteita, itsensä arvostamista ja tulevaisuuden suunnittelua, ristiriitojen ratkaisemista ja erilaisuuden kohtaamista.

Kouluille

Toimiva Koulu -kurssi on kaikille lasten ja nuorten parissa työskenteleville opettajille ja oppilashuoltotyötä tekeville ammattilaisille. Kurssilla käsitellään omia tunteita ja arvoja, minä-viestin lähettämistä, kuuntelemista ja kuuntelemalla auttamista, koulun ja vapaa-ajan ihmissuhteita, ristiriitojen ratkaisemista molempia kunnioittavalla tavalla.

Perheille

Toimiva Perhe -kurssi on kasvattajille, vanhemmille ja parisuhteessa eläville. Kurssilla käsitellään omia tunteita ja arvoja, minä-viestin lähettämistä, kuuntelemista ja kuuntelemalla auttamista, perheen ihmissuhteita, itsensä arvostamista ja tulevaisuuden suunnittelua, ristiriitojen ratkaisemista molempia kunnioittavalla tavalla.

Yhteisöille

Toimiva Vuorovaikutus -kurssi voidaan suunnata työyhteisöille, pariskunnille, harrastusjärjestöille ja se voidaan räätälöidä tarpeen mukaan eri kohderyhmille. Kurssilla käsitellään ihmisten kohtaamista, omia tunteita, minä-viestin lähettämistä, kuuntelemista ja kuuntelemalla auttamista ja perehdytään johdattelevasti ristiriitojen ratkaisemiseen keskustelemalla.Thomas Gordon (1918-2002) oli yhdysvaltalainen psykologi, joka omistautui parantamaan ihmisten välisiä suhteita kotona, koulussa ja työpaikoilla. Psykologi, tutkija ja vuorovaikutustaitojen kehittäjä Thomas Gordon on ollut kolme kertaa Nobelin rauhanpalkinnon saajaehdokkaana vuosina 1997, 1998 ja 1999. Hän oli modernin humanismin uranuurtajan, Carl Rogersin oppilas ja myöhemmin tämän työtoveri. Carl Rogersin ajattelu sekä filosofia, johon pohjautuvat asiakaskeskeinen terapia, myönteinen lähestyminen, voimavarojen hyödyntäminen ja ratkaisujen hakeminen, näkyvät Thomas Gordonin käytännönläheisessä tuotannossa. 


 

Mikä GTI ry. on?

Gordonin toimivat ihmissuhteet ry:n (GTI ry) tarkoituksena on Ph.D. Thomas Gordonin mallin mukaisten tunne- ja vuorovaikutustaitojen edistäminen. GTI ry on poliittisesti, uskonnollisesti ja taloudellisesti sitoutumaton järjestö. GTI ry:n jäseniä ovat kaikki Gordonin mallin mukaisen ohjaajakoulutuksen hyväksytysti suorittaneet henkilöt.

Facebook - Gordonin kaverit